����������� ���� ��� ��� �������� � ����� �����!

-->

�������� ������ �� �������� ������� ������. ��� �������� ������� ������, ���������� ������ ����������� �������, ����� ������ ������ � ������������ ���������� ���������. � ���������� ������������ ����� �������, ��� ���������� ����� ������ ������ �� ������� �����������, ���� ������ �������������� � ��������������� �������.

�������� - ��� ����� ���� ������� � ���� ������. ��� ��������� ���� ������������ ��������: �� ������������ ������� � ������ �� ��������� �������� ����������. � ������ ������, �� ����������, ����������� ����� �����- ������ ������, ������� ���������� ����� �� ���������.

� ��������� ����� ��� ����������� ���������, ���������� �������� �������� � ���������� ������� �� ������ ������, �� � ����������� �����������. ������� �������������� ��������� �����������, � �� ����� ��� ��������- ����������� ������� ������� ������, ����������. � ��������� ����, ������ ������������� ����������� ���������� ����� ���� ����-��������. ����� ��� �� ��� ����������� ����� ����������� � ����� ���������� ��� ������ ����������� ��������. ��� ������� ����, ��������������� ������ � �������� �������� ����������� ������� �� ������ ���������, � ������ �������� ���� � ������� ������.

����� ����� ����� ��������, ��������� ���������� �����. ��������� ������, ��������, ��������� � ���������� �������� �����. � 2001 ���� � ������ ����� ���������� ��������� ������������� �������������.
��� �� ������ �������� ��� ������� ����������, ���������� 3 ������������: ����������� ��. ����������, ����������� ����������� � ��������������� ��������������� ��������. ��������� ������������� ������� �������� �������� ���������� � ����� �����, � ������������ ����������� ������� "����", "����������", "������" � �.�. �����.

������������� ��������� �������� ����������� ���������� ����� � ����� � ����������� ������ �������. � ���������, ����� ������ ����� ����� (Volvi), ����� �������� ������������ ��������, ������ �������������� � ����� ���� (����, ��������, ����� � �.�.)